میر ماه
تاریخ مهندسی در ایران
تاریخ مهندسی در ایران
اين اثر گرانبها در حوزۀ فناوري و دانش مهندسي ايران كه نمادي از سهم ارزشمند ايرانيان در پي افكندن بنيان‌هاي دانش مهندسي در جهان است حاصل پژوهش‌هاي ارزندۀ:
"پروفسور دكتر مهدي فرشاد"
استاد پيشين دانشگاه شيراز و ... ادامه
سالنامه 1397 خورشیدی
سالنامه 1397 خورشیدی
انتشارات میرماه نخستین و تنها تولیدکننده سالنامه‌های تاریخ پزشکی در ایران

سالنامه 1397 خورشیدی با عنوان " حکایت بهداشت در ایران معاصر" منتشر شد ...

ادامه
اخبار انتشارات
کتاب منحصر به فرد تاریخ علم در ایران اثر جاودانۀ پروفسور دکتر مهدی فرشاد در آغاز سال نو انتشار یافت.
چاپ پنجم کتاب "تاریخ مهندسی در ایران" اثر پروفسور دکتر مهدی فرشاد انتشار یافت.
مجموعه سروده‌های شادروان دکتر عبدالله بهزادی سرایندۀ ترانۀ مشهور بهاران خجسته باد در آستانۀ نوروز 1394 منتشر شد.
هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب طبیبان شاعر
کتاب طبیبان شاعر
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب افسانه هستی
 کتاب افسانه هستی


ادامه