میر ماه
درباره ما

ميرماه نام يكي از ماه‌ها در گاه‌شمار باستاني تبرستان است.

انتشارات میرماه در سال 1381 خورشیدی(2002 میلادی) به کوشش جمعی از پزشکان فرهنگ پرور و ادب دوست که وجهۀ همت خود را بر ترجمه و تألیف کتب تخصصی تاریخ علم در ایران و جهان قرار داده اند، تأسیس شد.

گردآوری و انتشار آثار برجستۀ ادبی، فرهنگی و هنری دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف به منظور احیا و اعتلای منزلت جامعۀ ارجمند دانش‌آموختگان علوم تجربی وپزشکی و علوم پایه مانند فیزیک و ریاضیات در کشور و یادآوری سهم به سزای آنان در پی افکندن بنیان‌های فرهنگی جامعه از جمله دیگر فعالیت‌های این مؤسسۀ انتشاراتی است.

از جمله عناوین منتشره از سوی این انتشارات می‌توان به "زندگینامۀ برندگان نوبل پزشکی و فیزیولوژی(1901-2007)"، "تاریخ سل از آغاز تا کنون"، "حکایت‌های طب ایرانی"، "نام‌آوران پزشکی معاصر ایران"(3 جلد)، "حکایت سیمرغ و نفت"، "پزشکان چگونه فکر می‌کنند؟"، "پزشکان در قلمرو فرهنگ و هنر"، "پزشکی در شاهنامه"، "مجموعه آثار ادبی پزشکان ایرانی"(1)، "جستارهایی در پیشینۀ دانشکدۀ پزشکی شیراز"(دفترهای اوّل تا چهارم)، "طبیبان شاعر"، یادنامۀ استاد دکتر ابوالحسن ضیاظریفی"، "نگرش سیستمی در علم و عرفان"(اثر استاد دکتر مهدی فرشاد)، "پزشکان بر مسند وزارت"، "بهاران خجسته باد"، "سرود زنده‌رود"، "تاریخ مهندسی در ایران"، "حکایت ما پزشکان"،"گزاری در تاریخ اتولوژی" ،"افسانه هستی"،"جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز (4جلد)" ، "کعبه" و "دیار فرزانگان" اشاره نمود.

به علاوه در آیندۀ نزدیک، کتاب‌هایی همچون "در مکتب استادان سده"، دانشنامه پزشکان وکیل" ، "تاریخ تمدّن و فرهنگ ایران"، "دفتر پنجم جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز" و "پزشکی در آئینۀ طنز و لطائف پارسی" از سوی این انتشارات منتشر خواهد شد.


 

 

 

هدیه ویژه روز پزشک