میر ماه
نوشتار : مدال ابن سینا
مدال ابن سینا

مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو تشکیل شده است. قطر مدال مورد نظر 12 سانتی‌متر و وزن آن 220 گرم بوده، از جنس فلز با آبکاری برنز تهیه شده است. در بخش میانی مدال چهرۀ پورسینا و در اطراف آن یکی از رباعیات مشهور منسوب به وی به صورت برجسته آمده است.
این مدال بر روی خشتی که به صورت خالص از چوب مرغوب درختان گردوی کردستان ایران به ابعاد 20*20*5 سانتی‌متر تهیه شده است نصب گردیده و مجموعۀ آن در درون پوشش نفیسی از چرم مصنوعی قرار گرفته است. به علاوه هریک از مدال‌ها واجد شناسنامۀ مالکیت Artwork Certification است که با شمارۀ سریال مشخصی به نام خریدار ثبت می‌شود.
 

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب طبیبان شاعر
کتاب طبیبان شاعر
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب افسانه هستی
 کتاب افسانه هستی


ادامه