میر ماه
اخبار : کتاب تاریخ علم در ایران
کتاب تاریخ علم در ایران
کتاب تاریخ علم در ایران، اثر برجسته و منحصر به فرد استاد پروفسور دکتر مهدی فرشاد استاد دانشگاه‌های سوئیس، در آغاز سال نو  روانۀ بازار نشر گردید.
هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب طبیبان شاعر
کتاب طبیبان شاعر
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب افسانه هستی
 کتاب افسانه هستی


ادامه