میر ماه
اخبار : کتاب تاریخ علم در ایران
کتاب تاریخ علم در ایران
کتاب تاریخ علم در ایران، اثر برجسته و منحصر به فرد استاد پروفسور دکتر مهدی فرشاد استاد دانشگاه‌های سوئیس، در آغاز سال نو  روانۀ بازار نشر گردید.
هدیه ویژه روز پزشک