میر ماه
کتاب‌هاکتابخانه بزرگ مازندران
تاریخ طبرستان
تاریخ طبرستان

تاریخ طبرستان منتشر شد.
پس از هفتاد سال که از انتشار نخستین متن تصحیح شدۀ کتاب تاریخ طبرستان ابن اسفندیار می‌گذرد، نسخۀ نویافته‌ای از این کتاب پس از نسخه‌برداری و تصحیح و حاشیه‌نویسی توسط پژوهشگر ارجمند جناب دکتر افشین پرتو و همراهی آقای دکتر ابوالفضل تقی‌پور و استاد اسدالله عمادی با کیفیتی درخور توجه در قطع وزیری و 576 صفحه منتشر و روانۀ بازار نشر شد.

قيمت : 350000 ريال
بازگشت
هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب طبیبان شاعر
کتاب طبیبان شاعر
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب افسانه هستی
 کتاب افسانه هستی


ادامه