میر ماه
کتاب‌هاکتابهاي تاريخ پزشکي ايران و جهان کتاب های تاریخ پزشکی ایران و جهان
پزشکان در قلمروفرهنگ و هنر قطع: وزیری، نوبت وسال انتشار: نخست/1381، ISBN:978-964-8115-37-6
قيمت : 11800ريال

طبیبان شاعر قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: دوم/1391، ISBN:978-600-6040-25-7
قيمت : 300000ريال

پزشکی در شاهنامه قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: نخست/1389، ISBN:978-964-8115-67-3
قيمت : 72000ريال

حکایت ما پزشکان قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-020-7
قيمت : 75000ريال

حکایت سیمرغ و نفت-چاپ دوم قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار:دوم/1391، ISBN:978-964-8115-33-8
قيمت : 140000ريال

برندگان جایزه نوبل قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: نخست/ 1385، ISBN:978-964-8115-07-9
قيمت : 198000ريال

یادگار روزگار قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1391، ISBN:978-600-6040-56-1
قيمت : 125000ريال

حکایت دوست قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1390، ISBN:978--600-6040-27-1
قيمت : 65000ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه