میر ماه
کتاب‌هاکتابهاي تاريخ پزشکي ايران و جهان کتاب های تاریخ پزشکی ایران و جهان
گذاری به تاریخ اتولوژی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار چاپ: نخست/1391، ISBN:978-600-640-68-4
قيمت : 125000ريال

سرود زنده رود قطع:وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1389، ISBN:978-964-8115-95-6
قيمت : 125000ريال

پیشینه پژوهش های تجربی ایرانی - اسلامی قطع: وزیری، نوبت وسال انتشار: نخست/1388 ، ISBN:978-964-8115-58-1
قيمت : 42000ريال

علم فناوری و جامعه قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار :نخست/1390، ISBN:978-600-6040-15-8
قيمت : 45000ريال

 جستارهایی در پیشینۀ دانشکدۀ پزشکی شیراز(دفتر دوم) قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1392، ISBN:978-600-6040-76-9
قيمت : 200000ريال

 جستارهایی در پیشینۀ دانشکدۀ پزشکی شیراز(دفتر اول) قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: نخست/1391، ISBN:978-600-6040-45-5
قيمت : 160000ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه