میر ماه
کتاب‌هاکتابهاي تاريخ پزشکي ايران و جهان کتاب های تاریخ پزشکی ایران و جهان
 جستارهایی در پیشینۀ دانشکدۀ پزشکی شیراز(دفتر دوم) قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1392، ISBN:978-600-6040-76-9
قيمت : 200000ريال

 جستارهایی در پیشینۀ دانشکدۀ پزشکی شیراز(دفتر اول) قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: نخست/1391، ISBN:978-600-6040-45-5
قيمت : 160000ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب طبیبان شاعر
کتاب طبیبان شاعر
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب افسانه هستی
 کتاب افسانه هستی


ادامه