میر ماه
کتاب‌هاکتابهاي تاريخ پزشکي ايران و جهان کتاب های تاریخ پزشکی ایران و جهان
 جستارهایی در پیشینۀ دانشکدۀ پزشکی شیراز(دفتر دوم) قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1392، ISBN:978-600-6040-76-9
قيمت : 200000ريال

 جستارهایی در پیشینۀ دانشکدۀ پزشکی شیراز(دفتر اول) قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: نخست/1391، ISBN:978-600-6040-45-5
قيمت : 160000ريال

هدیه ویژه روز پزشک