میر ماه
کتاب‌هاسالنامه های تاریخ پزشکی سالنامه های تخصصی تاریخ پزشکی
حکایت نامه طب ایرانی کتاب سالنامه 1389 خورشیدی، قطع: وزیری
قيمت : 0ريال

مشاهیرمعاصر پزشکی ایران کتاب سالنامه 1388 خورشیدی، قطع: وزیری
قيمت : 0ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه