میر ماه
کتاب‌هاکتابهای آموزش مبانی سلامت
جراحی بای‌پس سرخرگ‌های کرونر قلب و مراقبت‌های پس از آن قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار:اول/1394، ISBN:978-600-333-188-4
قيمت : 32000ريال

عمل جراحی آب مروارید (کاتاراکت) و مراقبت‌های پس از آن قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-186-0
قيمت : 20000ريال

برداشتن رحم (هیسترکتومی) و مراقبت‌های پس از آن قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-185-3
قيمت : 20000ريال

راهنمای درمان ایمپلنت قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-197-6
قيمت : 20000ريال

پروتزهای دندانی قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-196-9
قيمت : 20000ريال

بیماری‌های لثه قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-195-2
قيمت : 20000ريال

درمان ریشۀ دندان قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-194-5
قيمت : 20000ريال

دندانپزشکی ترمیمی قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-193-8
قيمت : 20000ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب طبیبان شاعر
کتاب طبیبان شاعر
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب افسانه هستی
 کتاب افسانه هستی


ادامه