میر ماه
کتاب‌هاکتابهای آموزش مبانی سلامت
پروتزهای دندانی قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-196-9
قيمت : 20000ريال

بیماری‌های لثه قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-195-2
قيمت : 20000ريال

درمان ریشۀ دندان قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-194-5
قيمت : 20000ريال

دندانپزشکی ترمیمی قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-193-8
قيمت : 20000ريال

جراحی دهان، فک و صورت قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-192-1
قيمت : 20000ريال

دندانپزشکی کودکان قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-191-4
قيمت : 20000ريال

تشخیص بیماری‌های دهان و دندان قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-190-70
قيمت : 20000ريال

جرم‌گیری و بهداشت دهان و دندان قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-189-1
قيمت : 20000ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه