میر ماه
کتاب‌هاکتب تخصصی پزشکی و پیراپزشکی
مدیریت کارآفرینی و نقش آن در حوزۀ سلامت قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-054-2
قيمت : 125000ريال

معرفی مدل‌های مداخله شناختی رفتاری مذهبی در درمان اضطراب و اختلال وسواسی-جبری قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-099-3
قيمت : 61000ريال

خودکارآمدی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-098-6
قيمت : 56000ريال

امداد و نجات در حوادث قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-096-6
قيمت : 95000ريال

درمان فراشناختی (MCT) اختلال وسواسی جبری به انضمام راهنمای عملی درمان فراشناختی (MCT) برای بیماران قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-094-8
قيمت : 73500ريال

بهداشت روانی مهاجران و پناهندگان قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-093-1
قيمت : 56000ريال

شاخص‌های تشخیصی آزمون‌های روانشناسی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-0092-4
قيمت : 117000ريال

ارزیابی روانشناختی سالمندان قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-091-7
قيمت : 61000ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه