میر ماه
کتاب‌هاخدمات گرافیک و چاپ ویژه آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری
پاکت پاپ اسمیر چاپ دورنگ، گلاسۀ 120 گرمی
قيمت : 0ريال

پاکت پاپ اسمیر چاپ دو رنگ،تحریر 100 گرمی
قيمت : 0ريال

دفترچۀ کنترل (PT) به همراه راهنمای مصرف وارفارین دفترچۀ پیگیری درمان با وارفارین
قيمت : 0ريال

کارت گروه خونی دارای قابلیت طراحی و چاپ به صورت اختصاصی
قيمت : 0ريال

پاکت پاپ اسمیر چاپ دو رنگ، گلاسۀ 120 گرمی
قيمت : 0ريال

پاکت جواب آزمایش (مدل شماره 7) چاپ دو رنگ، گلاسۀ 120 گرمی
قيمت : 0ريال

پاکت جواب آزمایش (مدل شماره 6) چاپ دو رنگ، گلاسۀ 120 گرمی
قيمت : 0ريال

پاکت جواب آزمایش (مدل شماره 5) چاپ دو رنگ، گلاسۀ 120 گرمی
قيمت : 0ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه