میر ماه
کتاب‌هامحصولات کتاب های تخصصی علوم پزشکی
کتاب جامع آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات ملی تأسیس و فعالیت مراکز تصویربرداری قطع: رحلی، نوبت و سال انتشار: اول/ 1396، ISBN: 978-600-333-282-9
قيمت : 1000000ريال

ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت جمهوری اسلامی ایران قطع: رحلی، نوبت و سال انتشار: اول/1394،
قيمت : 700000ريال

مجموعه قوانین، دستورالعمل‌ها و چک لیست‌های بهداشت عمومی و محیط قطع: رحلی، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-052-8
قيمت : 195000ريال

مجموعه مقررات بهداشت حرفه‌ای قطع: رحلی، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-053-5
قيمت : 175000ريال

رژیم به زبان خودمانی: تناسب اندام قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-061-0
قيمت : 85000ريال

راهنمای اخلاق و رفتار حرفه‌ای در روانشناسی بالینی (برای روانشناسان، مشاوران و روان‌پزشکان) قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-101-3
قيمت : 73500ريال

کاربرد لیزر کم‌توان در درمان زخم قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-103-7
قيمت : 105000ريال

هدیه ویژه روز پزشک