میر ماه
نوشتار : تاریخ مهندسی در ایران
تاریخ مهندسی در ایران

اين اثر گرانبها در حوزۀ فناوري و دانش مهندسي ايران كه نمادي از سهم ارزشمند ايرانيان در پي افكندن بنيان‌هاي دانش مهندسي در جهان است حاصل پژوهش‌هاي ارزندۀ: 
"پروفسور دكتر مهدي فرشاد"
استاد پيشين دانشگاه شيراز و استاد كنوني دانشگاه زوريخ بوده، مشتمل بر 14 فصل اصلي با عناوين زير، يك فصل پاياني و همچنين پيوست ها، كتابنامه و تصاوير است.
1-    آغاز تمدن فني در ايران                                           8- سفال‌كاري- بافندگي
2-    مواد و مصالح                                                        9- فرم‌هاي ساختماني
3-    افزارها و ماشين‌ها                                                10- خط و اندازه
4-    معماري و شهرسازي                                              11- دانش‌هاي مهندسي
5-    راه‌ها و ارتباطات                                                  12- هنر در تاريخ مهندسي
6-    آب‌يابي، آبرساني، آبياري و كشاورزي                          13- مهندسان نامدار قديم
7-    پل‌ها و سدها                                                     14- فهرست پديده‌هاي فني و مهندسي

   نويسندۀ ارجمند كتاب كه خود دانشمندي برجسته و از افتخارات ايران زمين است در قالب پژوهشي ارزنده و دفتري مستوفا كار تأليف كتاب مورد نظر را به شايستگي به انجام رسانيده است.
      آنچه نويسندۀ دانشمند اين كتاب به آن پرداخته سرگذشت فن و مهندسي در ايران و سير تكامل آن در طول هزاران سال است. وي كوشيده است تا با شرح اختراعات و اكتشافات و نوآوري هاي مهندسان ايراني، نقش ارزندۀ تمدن ايران و ايرانيان را در پيشرفت دانش بشري در جهان به اثبات رسانده و بهره‌مندي ديگر ملل جهان از توانمندي‌هاي مهندسان ايراني را بيان دارد.
  اين كتاب ارزشمنــد كه در قطع وزيري و 512 صفحه روي كاغذ گلاسه مات مرغوب به صورت مصوّر منتشـر مي‌شود حاوي تصاوير زيبايي از آثار به جاي مانده از تمدن ايران در گسترۀ علوم مهندسي است و خوشنويسي جلد آن توسط استاد برجسته يدا... كابلي خوانساري به انجام رسيده است. لازم به توضيح است كه برخي از اين آثار كه تصاوير و نگاره‌هايي از آن‌ها در كتاب حاضر آمده است در مـوزه‌هاي معتبر جهان نگاهداري مي‌شود.
   ارزش هر نسخه از اين كتاب كه با جلد گالينگور مرغوب هلندي صحافي شده و با كاور رنگي زيبايي پوشيده شده است معادل 50000 تومان مي‌باشد.
   بي ترديد اثر مورد بحث مي‌تواند به عنوان هديه‌اي ارزشمند به مناسبت‌هاي مختلف از جمله روز مهندسي، روز شهرسازي، جشن نوروز و ديگر موارد مقتضي تقديم حضور اعضاي محترم جامعۀ مهندسين كشور و ديگر دانشوران و فرزانگان ارجمند گردد.  

هدیه ویژه روز پزشک