میر ماه
اخبار : کتاب تاریخ مهندسی در ایران
کتاب تاریخ مهندسی در ایران

اين اثر گرانبها در حوزة فناوري و دانش مهندسي ايران كه نمادي از سهم ارزشمند ايرانيان در پي افكندن بنيان هاي دانش مهندسي در جهان است حاصل پژوهش هاي ارزندة: "پروفسور دكتر مهدي فرشاد" استاد پيشين دانشگاه شيراز  می باشد.

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب طبیبان شاعر
کتاب طبیبان شاعر
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب افسانه هستی
 کتاب افسانه هستی


ادامه