میر ماه
اخبار : کتاب تاریخ مهندسی در ایران
کتاب تاریخ مهندسی در ایران

اين اثر گرانبها در حوزة فناوري و دانش مهندسي ايران كه نمادي از سهم ارزشمند ايرانيان در پي افكندن بنيان هاي دانش مهندسي در جهان است حاصل پژوهش هاي ارزندة: "پروفسور دكتر مهدي فرشاد" استاد پيشين دانشگاه شيراز  می باشد.

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه