میر ماه
کتاب‌هاکتابهاي تاريخ پزشکي ايران و جهان کتاب های تاریخ پزشکی ایران و جهان
مکاتب پزشکی ایران/ مکتب پزشکی بغداد قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-111-2
قيمت : 250000ريال

در حریم حرم یار/شرح تشرّف به مکه مکرّمه قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-107-5
قيمت : 0ريال

سلامت مردم قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-116-7
قيمت : 170000ريال

جُستارهایی در پیشینۀ دانشکدۀ پزشکی شیراز(دفتر چهارم) قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-127-3
قيمت : 250000ريال

ُجستارهایی در پیشینۀ دانشکدۀ پزشکی شیراز(دفتر سوّم) قطع: وزیریف نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-042-9
قيمت : 160000ريال

پزشکان بر مسند وزارت قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1394، ISBN:978-600-333-062-7
قيمت : 350000ريال

نگرش سیستمی در علم و عرفان قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1391، ISBN:978-600-6040-58-5
قيمت : 240000ريال

آن یار سفرکرده«یادنامۀ استاد دکتر پرویز دبیری» قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-014-6
قيمت : 150000ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه