میر ماه
کتاب‌هاکتب تخصصی پزشکی و پیراپزشکی
فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-047-4
قيمت : 125000ريال

مدیریت اقتصاد بیمارستانی و صنعت بیمه قطع:وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-055-9
قيمت : 140000ريال

درمان شناختی تحلیلی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-095-5
قيمت : 61000ريال

نگاهی گذرا به مو و محصولات مراقبت از موی کودکان قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-119-8
قيمت : 120000ريال

افسردگی مردان/جنبه‌های زیستی و روانشناختی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-089-4
قيمت : 67000ريال

رویکردهای روانشناختی در درمان اعتیاد قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-102-0
قيمت : 115000ريال

جنبه‌های روانشناختی ناباروری قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-097-9
قيمت : 67000ريال

پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد بالینی قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-105-1
قيمت : 56000ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب ابن سینا
کتاب ابن سینا
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب هزار خورشید
 کتاب هزار خورشید
انتشارات ميرماه به مناسبت روز پزشك، زادروز حكيم فرزانه و دانشمند نامدار ايراني"پورسينا"اقدام به انتشار اثري برجسته  ...
ادامه