میر ماه
کتاب‌هاکتابخانه بزرگ مازندران
پژوهش‌هایی دربارۀ کرانه‌های جنوبی دریای کاسپین قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: نخست/ 1397ف ISBN: 978-600-333-314-7
قيمت : 350000ريال

رجال نور فصلی قابل تامل در تاریخ معاصر ایران قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/ 1395، ISBN:978-600-333-237-9
قيمت : 450000ريال

شهباز اسپیدبال قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/ 1394، ISBN:978-600-333-224-9
قيمت : 400000ريال

ضرب‌المثل‌های مازندرانی و اصطلاحات، کنایات و لغات مجهور و زبانزدهای طبری قطع: رقعی، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-087-0
قيمت : 75000ريال

تاریخ رویان قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1393، ISBN:978-600-333-064-1
قيمت : 250000ريال

دیوان سالار فاتح/میرزا علی خان دیوسالار قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار: اول/1392، ISBN:978-600-333-027-6
قيمت : 120000ريال

تاریخ طبرستان
قيمت : 350000ريال

دیار فرزانگان قطع: وزیری، نوبت و سال انتشار : نخست/1386، ISBN:978-8115-23-0
قيمت : 95000ريال

هدیه ویژه روز پزشک
مدال ابن سینا
 مدال ابن سینا
اثر هنری بی‌نظیری است که از دو بخش مدال برنزی و پایه‌ای از جنس چوب مرغوب گردو  تشکیل شده است ...
ادامه
کتاب طبیبان شاعر
کتاب طبیبان شاعر
انتشارات میرماه به مناسبت زادروز حکیم فرزانه، بوعلی سینا و روز پزشک در یکم شهویر 1395 اقدام به انتشار اثر برجسته ای با عنوان ...

ادامه
کتاب افسانه هستی
 کتاب افسانه هستی


ادامه